wapen

Cornelis Albert Molenaar is de grondlegger van de
Molenaar Sieperda Stichting.
De stichting draagt de namen van zijn ouders
Albartus Otto Molenaar en Baukje Sieperda.

Cor wenste in zijn testament dat zijn vermogen via de Molenaar Sieperda Stichting nog lang vruchten zou kunnen afdragen aan humanitaire en medische hulp in de wereld.

Vanuit afstamming en interesse heeft Cor jarenlang zitting genomen in een commissie van het Christophorileen. Dit Leen was door Gerrit van Belcum ingesteld om zowel priesters als pastors de kans te geven om te studeren.

Tot op de dag van vandaag verschaft het Christophorileen aan studenten een studiebeurs, oftewel een pensie. De studenten die daarvoor in aanmerking willen komen, moeten kunnen aantonen dat ze afstammen van Gerrit van Belcum en dat hun ouders over onvoldoende financiën beschikken. Alleen de meeropbrengsten van het kapitaal worden besteed zodat het Leen tot in lengte van dagen door kan gaan.

Geïnspireerd door dit Leen heeft Cor zijn gespaarde kapitaal in de Molenaar Sieperda Stichting gestopt met als doel humanitaire doeleinden te kunnen financieren. Zo wilde hij de namen van zijn beide ouders Molenaar en Sieperda laten voortleven.  

Cor is in 2012 overleden en vanaf die tijd ging de stichting functioneren.

De hoofdstukken muziek, poëzie en proza bevatten zijn eigen creaties.

Onder het hoofdstuk over de stichting vindt u een compilatie van de jaarverslagen van 2012-2021