wapen

Cornelis Albert Molenaar was de grondlegger van de voormalige Molenaar Sieperda Stichting.
De stichting droeg de namen van zijn ouders Albartus Otto Molenaar en Baukje Sieperda.

Cor wenste in zijn testament dat zijn vermogen via de Molenaar Sieperda Stichting vruchten zou kunnen afdragen aan humanitaire en medische hulp in de wereld.

Cor is in 2012 overleden en vanaf die tijd heeft de stichting gefunctioneerd tot medio 2023.

De hoofdstukken muziek, poëzie en proza bevatten zijn eigen creaties.

Het literaire werk is naar het archief gebracht van de Openbare Amsterdamse Bibliotheek afdeling IHLIA.

De originele muziekcomposities worden nog gebracht naar het Friese Muziek Archief in Leeuwarden.

Onder het hoofdstuk over de stichting vindt u een compilatie van de jaarverslagen van 2012-2022.