OVER DE STICHTING

De Molenaar Sieperda stichting is opgericht op 24 juni 2012 en is voortgekomen uit de nalatenschap van wijlen C.A. Molenaar.

De stichting zet zich in voor medische en humanitaire noodhulp. De noodhulp richt zich op slachtoffers (met name kinderen) van natuurrampen en gewapende conflicten en op de wederopbouw van leefbaarheid voor de overlevenden. Medische hulp is gericht op het verbeteren van de gezondheidssituatie in lokale gemeenschappen en vooral op het vergroten van zelfredzaamheid.

We werken wereldwijd, maar primair in de door het ministerie van Buitenlandse Zaken erkende “partnerlanden”. Onze bestedingen lopen voornamelijk indirect, via bestaande NGO’s of reeds lopende (lokale) projecten met een solide lokale structuur van vrijwilligers, initiatiefnemers en medewerkers.

Aanvragen worden doorlopend door het bestuur beoordeeld op basis van de kwaliteit van de aanvraag, betrokkenheid van aanvragers of initiatiefnemers, referenties uit het veld en diverse andere harde en zachte criteria.

Zie hieronder de jaarverslagen vanaf de oprichting van de stichting tot en met het jaar 2022

Algemeen jaarverslag 2022
Jaarrekening ANBI 2022

Algemeen Jaarverslag 2021
Jaarrekening ANBI 2021

Algemeen Jaarverslag 2020
Jaarrekening ANBI 2020
Beleidsplan 2020

Jaarverslagen 2012-2019

Statuten